หน้าแรก > โปรโมชั่น > สินเชื่อ > ลงทะเบียนสินเชื่อรถบรรทุก ฟรี! โค้ดส่วนลด PT 100 บ.
ลงทะเบียนสินเชื่อรถบรรทุก ฟรี! โค้ดส่วนลด PT 100 บ.
พิเศษ! 100 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุก หรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย “ในหน้าโปรโมชั่นบน website เงินติดล้อ” รับฟรี! โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท
รายละเอียดและเงื่อนไขของโปรโมชั่น :
 1. ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล เฉพาะลูกค้าใหม่/ลูกค้าเก่าที่ปิดบัญชีตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแล้วเท่านั้น โดยจะต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกหรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย “ในหน้าโปรโมชั่นบน website เงินติดล้อ” เท่านั้น
 2. ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอสินเชื่อทะเบียนรถบรรทุกหรือสินเชื่อรถบรรทุกซื้อขาย ภายในวันที่ 1 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 จำนวน 100 ท่านแรก เท่านั้น
 3. จำกัดสิทธิ์ในการรับโค้ดส่วนลดน้ำมัน 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน เท่านั้น
 4. คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ เงินติดล้อสำนักงานใหญ่
 5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ผ่านทาง website เงินติดล้อ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.
 6. เงินติดล้อจะจัดส่งโค้ดส่วนลดน้ำมัน PT มูลค่า 100 บาท ให้แก่ผู้โชคดีที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ผ่านทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในการลงทะเบียน ภายใน 30 วันหลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 7. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับมีอายุการใช้งานถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2563 นับจากวันที่ลูกค้าได้รับ SMS แจ้งโค้ดส่วนลดฯ จากเงินติดล้อ
 8. โค้ดส่วนลดน้ำมัน PT ที่ได้รับไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
 9. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
 10. บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆได้
 11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท เงินติดล้อ จำกัด กำหนด
สนใจสมัครสินเชื่อ
Enter security code:
 Security code
Tags :

โปรโมชั่นอื่น ๆ