นโยบายความเป็นส่วนตัว

เงินติดล้อ ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ
เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม
ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างปลอดภัย


เมื่อคลิก Submit หมายถึงคุณได้ยอมรับการส่งข้อมูลของคุณไปยัง
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด และยินยอมให้ทางเงินติดล้อนำข้อมูลของคุณไปใช้ในการติดต่อกลับ
เพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้า และบริการด้านสินเชื่อทะเบียนรถ ที่ถูกต้องกับ
ผู้ให้ข้อมูล โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะเก็บข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาเป็นความลับ
ของบริษัทฯ เท่านั้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว