ชำระค่าสินเชื่อและประกัน
ได้อย่างไร?
ไลน์เงินติดล้อ

บิลไม่มีก็จ่ายง่าย ได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านบาร์โค้ดชำระเงิน

เพียงสมัครใช้บริการสำหรับลูกค้าปัจจุบันใน Line เงินติดล้อ ก็สามารถสร้างบาร์โค้ดชำระเงิน เพื่อใช้ชำระค่างวดในแต่ละรอบการชำระ โดยสามารถชำระเงินผ่านสาขาเงินติดล้อ,
เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์ ทุกสาขา และผ่าน สาขา, ATM และ Internet Banking ของธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของธนาคาร 13 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
แอปเงินติดล้อ

ดูบิลง่าย จ่ายได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เพียงดาวน์โหลด แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และสมัครใช้บริการ คุณจะสามารถชำระค่างวดในแต่ละรอบการชำระ ผ่านแอปพลิเคชันได้เลย
บัตรชำระค่างวด

พกบัตรไว้ ถึงรอบชำระเมื่อไร ก็จ่ายได้ง่าย

ลูกค้าสามารถใช้บัตรชำระค่างวด ในการชำระค่างวดแทนใบแจ้งหนี้ โดยสามารถชำระเงินผ่านสาขาเงินติดล้อ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์ ทุกสาขา และผ่าน สาขา, ATM และ Internet Banking ของธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของธนาคาร 13 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
ใบแจ้งหนี้

ได้บิลปุ๊บ จ่ายได้ปั๊บ ผ่าน Barcode และ QR Code ให้คุณสะดวกขึ้น ง่ายขึ้น ปลอดภัย ไม่ต้องเดินทาง

ลูกค้าจะได้รับใบแจ้งหนี้ เพื่อใช้ชำระค่างวดในแต่ละรอบการชำระ โดยสามารถชำระเงินผ่านสาขาเงินติดล้อ, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์ ทุกสาขา และผ่าน สาขา, ATM และ Internet Banking ของธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของธนาคาร 13 แห่ง
(รายละเอียดเพิ่มเติม)
วิธีการชำระเงินผ่าน
Mobile Banking
ช่องทางการชำระเงิน 13 ธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน

ธนาคารกสิกรไทย

ชำระด้วยการระบุข้อมูล
1.เข้าสู่แอป K Plus แล้วเลือก "ธุรกรรม"
2.ใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
3.เลือก "จ่ายบิล"
4.สามารถเลือกจ่ายบิลต่างๆ และ เลือกผู้ให้บริการ
5.กรอกเลขอ้างอิงและจำนวนเงินที่ต้องการจ่ายบิล
6.ตรวจสอบรายการและกด "ยืนยัน"
7.เมื่อทำรายการเสร็จคุณจะได้ e-slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ชำระด้วยการ สแกน QR Code และ Barcode
1.เข้าสู่แอป KPLUS และเลือก "สแกน"
2.สามารถสแกน QR หรือ Barcode เพื่อจ่ายบิล
3.ตรวจดูรายละเอียดและกด "ต่อไป"
4.ตรวจสอบรายการและกด "ยืนยัน"
5.ใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการทำรายการ
6.เมื่อทำรายการเสร็จคุณจะได้ e-slip เพื่อเป็นหลักฐานการทำรายการ

ธนาคารกรุงเทพ

ชำระด้วยการ สแกน QR Code และ Barcode
1.เมื่อเข้าสู่แอป ให้เลือกเมนู “จ่ายบิล/เติมเงิน”
2.เลือก “สแกนเพื่อชำระเงิน”
3.สแกนบาร์โค้ด/QR Code จากใบแจ้งหนี้ที่ต้องการจ่ายบิล จากนั้นเลือกบัญชีที่ต้องการตัดเงิน และระบุบันทึกช่วยจำ (ถ้ามี)
4.ตรวจสอบอีกครั้งแล้วยืนยันการทำรายการ จากนั้นหน้าจอจะแสดงผลการทำรายการสำเร็จ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ชำระด้วยการ สแกน Barcode
1.โหลดแอพพลิเคชั่น Krungsri Mobile App (KMA)
2.เลือกเข้าสู่ระบบ
3.ใส่รหัส Pin 6 หลัก และกด “เข้าสู่ระบบ”
4.เลือกเมนูชำระเงิน
5.เลือกสแกนบิล
6.ใช้โทรศัพท์สแกนบาร์โค้ดที่ใบแจ้งหนี้
7.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกด “ตกลง”
8.ตรวจสอบความถูกต้อง
9.แสดงหน้ารายการยืนยันการชำระ

ชำระด้วยการระบุข้อมูล
1.โหลดแอพพลิเคชั่น Krungsri Mobile App (KMA)
2.เลือกเข้าสู่ระบบ
3.ใส่รหัส Pin 6 หลัก และกด “เข้าสู่ระบบ”
4.เลือกเมนูชำระเงิน
5.เลือกชำระค่าสินค้าและบริการ (กรณีชำระด้วยการระบุข้อมูล)
6.เลือกประเภทสินค้าและบริการที่จะชำระ
7.เลือกบริษัทผู้รับชำระ
8.ระบุเลขที่อ้างอิง
9.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
10.เลือกวันที่ทำรายการ
11.ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ตกลง”
12.แสดงหน้ารายการยืนยันการชำระ

ธนาคารกรุงไทย

ชำระด้วยการระบุข้อมูล
1.เลือกเมนูจ่ายเงิน
2.เลือกค้นหารายการที่ต้องการ
3.ใส่จำนวนเงิน
4.ใส่ PIN เพื่อทำรายการ
5.ระบบจะแสดงข้อมูลใบเสร็จที่ทำการจ่ายสำเร็จแล้ว กดปุ่มเสร็จสิ้น

ธนาคารเกียรตินาคิน

ชำระเงินด้วย สแกน QR Code
1.ใช้โทรศัพท์สแกนบาร์โค้ดที่ใบแจ้งหนี้
2.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกด “ตกลง”
3.ตรวจสอบความถูกต้อง
4.แสดงหน้ารายการยืนยันการชำระ

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

ชำระเงินด้วย สแกน QR Code
1.เมื่อเข้าสู่แอป CIMB THAI Digital Banking กดเลือกเมนูสแกนด้านมุมบนขวา
2.สแกน QR Code
3.ระบบจะแสดงชื่อและรหัสร้านค้าพร้อมจำนวนเงิน
4.ตรวจสอบรายการ
5.ใส่รหัสผ่าน
6.ระบบจะแสดงข้อมูลใบเสร็จที่ทำการจ่ายสำเร็จแล้ว กดปุ่มเสร็จสิ้น
** สามารถสแกนจ่ายเงินได้เฉพาะบัญชีที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์

ธนาคารทหารไทย

ชำระด้วยการ สแกน QR Code และ Barcode
1.เมื่อเข้าสู่แอป กดปุ่มเมนูซ้ายมือบนและกดปุ่ม “จ่ายบิล”
2.เลือกผู้ให้บริการที่ต้องการจ่ายบิล
- ค้นหาบิล เพื่อค้นหารายชื่อผู้ให้บริการอื่นๆ
เลือกเมนูสแกนบิล ให้สแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดของบิลผู้ให้บริการ
- สแกนบิล เพื่อจ่ายบิลผ่านการสแกนบาร์โค้ด
เลือกเมนูสแกนบิล ให้สแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดของบิลผู้ให้บริการ
3.เลือกบัญชีที่ต้องการจ่ายเงิน ระบุข้อมูลของบิลที่ต้องการชำระและจำนวนเงินกดปุ่ม “ถัดไป” (ท่านสามารถตั้งเวลาจ่ายบิลล่วงหน้าเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีได้)
4.ตรวจสอบข้อมูล กดปุ่ม “ยืนยัน”
5.ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ พร้อมบันทึกภาพสลิปอัตโนมัติ และแชร์ภาพสลิปได้ (หากต้องการบันทึกชื่อผู้ให้บริการรายนี้ในระบบ กดปุ่ม “เพิ่มผู้ให้บริการนี้ใน บิลของฉัน”)

ธนาคารทิสโก้

เลือกเมนูการจ่ายบิล
เลือกรูปแบบจ่ายบิล เลือกได้ 2 แบบ
ชำระด้วยการระบุข้อมูล
- เลือกเมนูจ่ายบิล
- สไลด์เลือก บัญชีต้นทาง ที่ต้องการใช้สำหรับจ่ายบิล
- กรอกหมายเลขอ้างอิงตามใบ Pay in และ กรอกจำนวนเงิน
- กดปุ่มถัดไป
- ตรวจสอบข้อมูลก่อน กดปุ่มเพื่อไปขั้นตอนถัดไป กดที่ปุ่มส่ง OTP
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อไปขั้นถัดไป
- หน้าสรุปรายการของข้อมูลชำระเงิน จะพบยอดเงินคงเหลือ และ สามารถบันทึกรูปรายการลงคลังภาพหรือแชร์ไปให้บุคคลที่ต้องการ
แบบสแกน QR Code และ Barcode
- เลือกเมนูสแกนบิล
- นำบิลที่ต้องการชำระเงินมาสแกนได้ทั้งรูปแบบ Barcode และ QR Code ด้วยโทรศัพท์มือถือ
- เมื่อสแกน Barcode หรือ QR Code สำเร็จระบบจะปรากฏหน้าข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และ จำนวนเงินที่ต้องชำระ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- ตรวจสอบข้อมูลก่อน กดปุ่มเพื่อไปขั้นตอนถัดไป กดที่ปุ่มส่ง OTP
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อไปขั้นตอนถัดไป
- หน้าสรุปรายการของข้อมูลชำระเงิน จะพบยอดเงินคงเหลือ และ สามารถบันทึกรูปรายการลงคลังภาพหรือแชร์ไปให้บุคคลที่ต้องการ

ธนาคารไทยพาณิชย์

1.เลือกเมนู “ธุรกรรมของฉัน”
2.เลือกเมนู “จ่ายบิล”
3.เลือกบัญชีและเลือกผู้ให้บริการ
4.กรอกเลขอ้างอิงหรือเบอร์มือถือ และจำนวนเงิน
5.ตรวจสอบรายการ และกดยืนยัน
6.ทำรายการเสร็จสิ้น ระบบจะบันทึก e-Slip ไว้เป็นหลักฐาน
7.กรณีเลือก "จ่าย E-BILL" ระบบจะแสดงรายการใบแจ้งยอดอิเล็กทรอนิกส์ที่เคยสมัครไว้
8.เลือกบัญชี และเลือกวิธีการชำระ

ธนาคารธนชาต

ชำระด้วยการ สแกน QR Code และ Barcode
1.เลือกปุ่ม Scan
2.ส่องเพื่อ Scan QR ที่ต้องการชำระเงิน
3.สแกนหน้า หรือสแกนนิ้ว หรือใส่ PIN ในกรณี Log in ครั้งแรก
4.เลือกบัญชี และกรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ

ธนาคารยูโอบี

ชำระด้วย สแกน Barcode
1.เลือกเข้าสู่ระบบ
2.ใส่รหัส Pin 6 หลัก และกด “เข้าสู่ระบบ”
3.เลือกเมนูชำระเงิน
4.ใช้โทรศัพท์สแกนบาร์โค้ดที่ใบแจ้งหนี้
5.ตรวจสอบข้อมูลก่อน กดปุ่มเพื่อไปขั้นตอนถัดไป
กดที่ปุ่มส่ง OTP
6.กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS กดปุ่ม ยืนยัน เพื่อไปขั้นถัดไป
7.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกด “ตกลง”
8.ตรวจสอบความถูกต้อง
9.แสดงหน้ารายการยืนยันการชำระ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ชำระด้วยการระบุข้อมูล
1.เลือกเมนูจ่ายบิล
2.เลือก Tab รายการที่ต้องการจ่ายบิล และเลือก
3.เลือกชำระค่าสินค้าและบริการ (กรณีชำระด้วยการระบุข้อมูล)
4.เลือกบริษัทผู้รับชำระ
5.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
6.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ
7.ระบุเลขที่อ้างอิง
8.เลือกวันที่ทำรายการ
9.ตรวจสอบความถูกต้อง และกด “ตกลง”
10.แสดงหน้ารายการยืนยันการชำระ

ชำระด้วยการ สแกน Barcode
1.ใช้โทรศัพท์สแกนบาร์โค้ดที่ใบแจ้งหนี้
2.ระบุจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และกด “ตกลง”
3.ตรวจสอบความถูกต้อง
4.แสดงหน้ารายการยืนยันการชำระ

ธนาคารออมสิน

ชำระด้วยการ สแกน QR Code และ Barcode
1.เลือกเมนู "บิล / เติมเงิน / บริจาค"
2.กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน เพื่อ สแกนบิล
3.สแกน QR หรือ Barcode
4.ใส้่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ
5.กดปุ่ม "ถัดไป" และยืนยันการชำระเงิน
6.ทำรายการเสร็จสิ้น ระบบจะบันทึก e-Slip ไว้เป็นหลักฐาน

คำถามที่พบบ่อย
ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่าน QR Code ในใบแจ้งหนี้ และ บัตรชำระค่างวด ได้เมื่อไหร่?
ลูกค้าสามารถชำระค่างวดผ่าน QR Code ในใบแจ้งหนี้ และ บัตรชำระค่างวด ได้ตั้งแต่รอบบิลวันที่ 25 มีนาคม 2563
*สำหรับลูกค้าที่มีบัตรชำระค่างวดที่ยังไม่มี QR Code สามารถขอบัตรชำระค่างวดใบใหม่ที่มี QR Code
ในทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ยกเว้นสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ จะมีเพียง Barcode เท่านั้น
โดยสามารถติดต่อขอบัตรชำระค่างวดใบใหม่ ได้ที่ Call Center เบอร์ 088 088 0880 ตลอด 24 ชม.
มีช่องทางในการชำระเงินที่ไหนบ้าง?
ช่องทางในการชำระเงิน
- ชำระที่สาขา เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
- ชำระเงินสดผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
- ชำระเงินผ่านเทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี, เดอะมอลล์ ทุกสาขา
- ชำระเงินผ่าน สาขา, ATM และ Internet Banking ของธนาคารทั้ง 15 แห่ง และ Mobile Banking ของธนาคาร 13 แห่ง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรติดต่อธนาคารโดยตรง?
ธนาคารกรุงเทพ : 1333
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 1572
ธนาคารกสิกรไทย : 02-888-8888
ธนาคารกรุงไทย : 1558
ธนาคารเกียรตินาคิน : 02-165-5555
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย : 02-626-7777
ธนาคารทหารไทย : 1558
ธนาคารทิสโก้ : 02-633-6000
ธนาคารไทยพาณิชย์ : 02-777-7777
ธนาคารธนชาต : 1770
ธนาคารยูโอบี : 02-285-1555
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) : 02-629-5588
ธนาคารมิซูโฮ : 02-163-2999,02-002-0222
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : 02-555-0555
ธนาคารออมสิน : 1115