หน้าแรก > ข่าวสาร > ความยั่งยืน > เงินติดล้อ สนับสนุนภาครัฐ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เงินติดล้อ สนับสนุนภาครัฐ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

เงินติดล้อ สนับสนุนภาครัฐ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัทสินเชื่อทะเบียนรถชั้นนำและโบรกเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัย โดย นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับคำเชิญจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถและสินเชื่อเพื่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย ในงานเสวนาหัวข้อ “การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ความร่วมมือภาครัฐในการออกมาตรการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย เพื่อสร้างมาตรฐานไปพร้อมกับการยกระดับธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย และเป็นการช่วยลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบ ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย
 
เงินติดล้อ มีเจตนาในการดำเนินธุรกิจ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

Back to top