หน้าแรก > ข่าวสาร > ดิจิทัล > ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม

ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม

ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม
เนื่องด้วยสำนักงาน ปปง. ได้มีการกำชับ ให้บริษัทเรียกดูบัตรแสดงตนจากประชาชนที่จะทำธุรกรรม เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบตัวตนของลูกค้า และเพื่อป้องกันปัญหาการแอบอ้าง การขโมยบัตรประชาชน การปลอมแปลงเอกสารสิทธิของบุคคลอื่น เนื่องจากพบว่ามีการแอบอ้างนำเอกสารส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดในหลายๆคดี

สำนักงาน ปปง. จึงขอความร่วมมือประชาชนให้พกบัตรประชาชนและแสดงตนทุกครั้งที่ทำธุรกรรมการเงินต่อพนักงาน เพื่อป้องกันการถูกแอบอ้างไปใช้ในการกระทำความผิด และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำความผิดให้โทรสอบถามหรือแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปปง. 1710
 
ประชาชนต้องแสดงตนทุกครั้ง เมื่อทำธุรกรรม