หน้าแรก > ข่าวสาร > วัฒนธรรมองค์กร > กิจกรรม Happy Time ตอน Financial Inclusion ส่งเสริมการเรียนรู้ตามค่านิยมชาวเงินติดล้อ

กิจกรรม Happy Time ตอน Financial Inclusion ส่งเสริมการเรียนรู้ตามค่านิยมชาวเงินติดล้อ

กิจกรรม Happy Time ตอน Financial Inclusion ส่งเสริมการเรียนรู้ตามค่านิยมชาวเงินติดล้อ
อีกหนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามค่านิยมชาวเงินติดล้อ “กระหายเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง” ที่บริษัทมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเงินติดล้อได้มีโอกาสเลือกเรียนรู้ผ่านรูปแบบต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ ล่าสุดได้จัดกิจกรรม Happy Time ที่ให้พนักงานได้มาร่วมกิจกรรมสนุก ๆ และฟังบรรยายในห้อข้อ Financial Inclusion โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  และ ผศ. ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง และผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สละเวลามาแบ่งปันความรู้ ให้กับชาวเงินติดล้อในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรมอื่น ๆ

Back to top