หน้าแรก > ข่าวสาร > เงินติดล้อ ประกาศแล้ว ผู้โชคดีจากกิจกรรม "แอดไลน์ลุ้นทอง"

เงินติดล้อ ประกาศแล้ว ผู้โชคดีจากกิจกรรม "แอดไลน์ลุ้นทอง"

03 สิงหาคม 2559
line

inside-ประกาศลนทอง-ครงท-2.jpg
รายชื่อผู้โชคที่ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “แอดไลน์ลุ้นทอง”  ครั้งที่ 1

   1.คุณ วิลาวัลย์ คำหลอด (ผู้โชคดีจาก จ.ขอนแก่น)
   2.คุณ กมลวรรณ อำลอย (ผู้โชคดีจาก จ.นครศรีธรรมราช)
   3.คุณ โอบหิรัญวรส สงวนจิตต์ (ผู้โชคดีจาก จ.นครราชสีมา)
   4.คุณ วรดนัย วิรัญชนาธาร (ผู้โชคดีจาก จ.พิษณุโลก)

 

รายชื่อผู้โชคที่ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “แอดไลน์ลุ้นทอง”  ครั้งที่ 2

   1.คุณ เกียรติชัย  เรณุมาศ (ผู้โชคดีจาก จ.ชลบุรี)
   2.คุณ ณัฏฐณิชา  ศรีแก้ว (ผู้โชคดีจาก จ.จันทบุรี)
   3.คุณ พัชรินทร์  พิพัฒน์คุณ (ผู้โชคดีจาก จ.อุบลราชธานี)
   4.คุณ กัลป์ยกร  ปะโนรัมย์ (ผู้โชคดีจาก จ.ชลบุรี)
 

 - ผู้โชคดีจะต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชน ให้กับบริษัทฯ เพื่อติดต่อรับของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศผล มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
- ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้
- บริษัทฯ จะชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนลูกค้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
- การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
เงินติดล้อ ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง 4 ท่านด้วยนะครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-792-1888 ต่อ 1452