หน้าแรก > อยากซื้อประกันภัย > ประกันอุบัติเหตุ

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

สนใจสมัครประกัน

 • คุ้มครองทันที""คุ้มครองทันที
 • เบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 1 บาทเบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 1 บาท

Enter security code:
 Security code

รายละเอียด และหมายเหตุ

รายละเอียด

 • แบบประกันหลากหลายให้คุณเลือก
  แบบประกันหลากหลายให้คุณเลือก
  เลือกได้ตามใจทั้งจ่ายเบาๆ และจ่ายแบบคุ้มครองสุดคุ้ม
 • คุ้มครอง 24 ชม. ทุกที่ ทั่วโลก
  คุ้มครอง 24 ชม. ทุกที่ ทั่วโลก
  ตกลงปั๊บ รับคุ้มครองปุ๊บตลอด 24 ชั่วโมง แบบไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • สะดวก ติดต่อง่าย มีมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ
  สะดวก ติดต่อง่าย มีมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ
  ติดต่อเรื่องเอกสารได้เลยที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไข

 • ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นวันละ 1 บาท คำนวณจากค่าเบี้ยประกันภัยรายปี 365 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับเบี้ยประกันภัย 799 บาท/ปี และ 1,299 บาท/ปี ผู้เอาประกันสามารถใช้บัตรแสดงสิทธิ์ (PA CARD) เพื่อรับการรักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลคู่สัญญาได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • สำหรับเบี้ยประกัน 1,299 บาท/ปี การรับค่าชดเชยรายได้ของผู้เอาประกัน ต้องเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
 • สำหรับเบี้ยประกันภัย 1,299 บาท/ปี หากผู้เอาประกันเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับจากวันเริ่มความคุ้มครอง จะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าปลงศพ
 • เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด รับผู้เอาประกันตั้งแต่อายุ 15 – 65 ปีบริบูรณ์ ต่ออายุได้ถึง 70 ปี รับเฉพาะบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น ไม่รับผู้ประกอบอาชีพกรรมกรก่อสร้างหรือลูกเรือประมง
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เสนอขายกรรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทประกันภัยที่มีฐานะมั่นคง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อมูลความคุ้มครองนี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการขายโดยสังเขปมิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย เงื่อนไขต่างๆ ของความคุ้มครองให้เป็นไปตามสัญญาของบริษัทประกันภัย
 • สอบถามค่าเบี้ยประกันและรายละเอียดความคุ้มครองได้ที่เงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศ
 • บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น การรับประกันภัยและความคุ้มครอง เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ว 00015/2556
 • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นของบริษัท สยามซิตี้ ประกันภัย จำกัด(มหาชน)