ทำไมต้องทำประกันโควิด

ด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกอย่างแพร่หลาย
เป็นจำนวนมาก เงินติดล้อห่วงใยสุขภาพของคนไทยทุกคน
จึงขอส่งต่อความห่วงใย
ผ่านประกันดีๆ เพื่อให้คนไทย
รู้สึกอุ่นใจ หมดกังวลแม้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ด้วย 2 แผนความคุ้มครองในราคาเป็นมิตร จริงใจ
พร้อมความคุ้มครองที่คุ้มค่า เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตหมุนต่อได้

ประกันโควิด

ทิพยประกันภัย

เจอ จ่าย แต่ไม่จบ

คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย
คุ้มครองคุ้มค่าพร้อมดูแลการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อ

 • มีค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่า
 • ค่าชดเชยเจ็บป่วยระยะสุดท้ายสูงสุด 
  1,000,000 บาท
ประกันภัย ไวรัสโคโรนา

แผนประกันภัยและ/หรือรายละเอียด
ที่ต้องการซื้อความคุ้มครอง

แผนที่ 1

450 บาท

แผนที่ 2

850 บาท

* การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่มี
สาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(โควิด-19)

500,000

1,000,000

การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ ไวรัส
โคโรนา (โควิด-19)

50,000

100,000

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ทำประกันโควิด กับเงินติดล้อ
ดียังไง

 • Call center ตลอด 24 ชม.
  Call center ตลอด 24 ชม.
 • ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
  ความคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
 • มีมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ
  มีมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับการประกันภัยส่วนบุคคล
คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

 1. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย
 2. *กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 4. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)
 5. ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
 6. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ภายในระยะเวลา 14 วัน (Waiting Period) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก
 7. รับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน )


หมายเหตุ : บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Back to top