ประกันชั้น 1

ทำไมต้องทำประกันรถยนต์ชั้น 1
กับเงินติดล้อ

ทำประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคาคุ้มค่า
กับเงินติดล้อ เริ่มต้นเพียง 10,000 บาท
ผ่อนสดได้ 0% 6 เดือนให้ความคุ้มครองครบทุกรูปแบบ (บุคคลภายนอก, ตัวรถของผู้เอาประกัน,ความคุ้มครองตาม เอกสารแนบท้าย)
เราคัดเลือกบริษัทประกันชั้นนำที่มีมาตรฐานการบริการดีเยี่ยมเป็นอันดับต้นๆของไทย พร้อมราคาเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่าคุ้มราคามาให้คุณ โดยบริษัทประกันต่างๆที่เราคัดเลือกมามีบริการทั้งซ่อมอู่หรือซ่อมศูนย์บริการที่มีคุณภาพสูง  คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาเวลาเข้าใช้บริการ
ประกันรถยนต์ชั้น 1 ของเราไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก ลูกค้าสบายใจได้ว่าสามารถเคลมได้ทุกการชน ไม่ว่าจะเกิดการชนแบบมีคู่กรณีที่เป็นรถยนต์ หรืออื่น ๆ เช่น ต้นไม้ ฟุตบาต ขอบถนน หรือเสาไฟฟ้า ลูกค้าก็แจ้งเคลมได้อย่างสบายใจ โดยไม่ต้องจ่ายเพิ่ม เรายังมีบริการลดภาระลูกค้าด้วยการให้บริการผ่อนสดได้ 0% 6 งวด โดยรถลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองทันทีที่จ่ายงวดแรก ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด
 

ทำประกันรถยนต์กับเงินติดล้อ มีดีกว่าที่คิด

ผ่อนสดได้ 6 งวด
ไม่มีดอกเบี้ย
Call Center ตลอด 24 ชม.
Call Center
ตลอด 24 ชม.
ไม่มี Deduct (ค่าเสียหายส่วนแรก)
ไม่มี Deduct
(ค่าเสียหายส่วนแรก)
มีมากกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ
มีมากกว่า 1,000
สาขาทั่วประเทศ
ผ่อนอยู่ ก็เคลมได้
ผ่อนอยู่ ก็เคลมได้

ความคุ้มครองหลัก ของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ภาคสมัครใจ

รถยนต์กับประกันภัยรถยนต์ ถือว่าเป็นของคู่กัน รถทุกคันที่วิ่งบนท้องถนนนั้นต้องทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ พ.ร.บ. รถยนต์ นอกจากนี้ ยังมีประกันภัยรถยนต์อีกประเภท นั่นคือ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยรถยนต์ที่เจ้าของรถเต็มใจทำประกันด้วยความเต็มใจ จะทำหรือไม่ทำก็ได้ กฎหมายไม่บังคับอะไรทั้งสิ้น ที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันดีคือ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, 2, 2+, 3 หรือ 3+ นั่นเอง
ประกันรถยนต์ชั้น 1 ราคาดี ให้ความคุ้มครองครบทุกรูปแบบ (บุคคลภายนอก, ตัวรถของผู้เอาประกัน)
เราคัดเลือกบริษัทประกันที่มีมาตรฐาน การบริการอันดับต้นๆ และเบี้ยประกันภัยที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าในงบที่พอดี คุ้มค่าคุ้มราคากับลูกค้าอย่างแน่นอน

การคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

คุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์ (Own Damage: OD)

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ทำกับเงินติดล้อให้ความคุ้มครองความเสียหายของตัวรถยนต์ที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาประกันภัยต่อรถยนต์ รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์

การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้/ภัยธรรมชาติ

ความคุ้มครองความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์ (Fire and Theft: F&T)
ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และส่วนควบที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ ที่ถูกไฟไหม้ หรือสูญหายไป

กรณีไฟไหม้ รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเองหรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่น

กรณีการสูญหาย รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจําอยู่กับตัวรถยนต์ ที่เป็นผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำดังกล่าวนั้น

การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ความคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก (Third Party Bodily Injury: TPBI)
ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของบุคคลภายนอก และความรับผิดต่อการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัย

ความคุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (Third Party Property Damage: TPPD)
ให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

การคุ้มครองเพิ่มเติมแนบท้าย

แบ่งออกเป็น 3 ความคุ้มครองหลักๆ ดังนี้

1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident)
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อความสูญเสียอันเกิดจากความบาดเจ็บของผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสาร ซึ่งอยู่ในรถหรือกำลังขับขี่ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ โดยอุบัติเหตุ

2. การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล (Medical Expense)
บริษัทจะชดใช้ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าบริการอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุ เพื่อผู้ขับขี่และ/หรือผู้โดยสารในรถคันเอาประกันภัยซึ่งได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เนื่องจากอุบัติเหตุในขณะอยู่ในรถ หรือกำลังขึ้น หรือกำลังลงจากรถยนต์ แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่แผนประกันรถยนต์ชั้น 1 ระบุไว้

3. การประกันตัวผู้ขับขี่ (Bail Bond)
บริษัทจะประกันตัวผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดซึ่งขับรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย ในกรณีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้เกิดอุบัติเหตุ เป็นเหตุให้บุคคลดังกล่าวถูกควบคุมตัวในคดีอาญา

4 ขั้นตอนซื้อประกันรถง่ายๆ กับเงินติดล้อ

 

1. กรอก

กรอกรายละเอียดเกี่ยวรถของคุณ
ผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง และ
รอพนักงานติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
 

2. แชท

พูดคุยกับพนักงานผ่านไลน์
โดยสามารถเปรียบเทียบประกันรถยนต์
ได้มากกว่า 15 บริษัทประกันฯ ชั้นนำ
พร้อมสอบถามรายละเอียดต่างๆ และ
ส่งเอกสารเมื่อตกลงทำประกันรถกับเรา
 

3. จ่าย

สามารถผ่อนสด 0% ได้ 6 งวด
ชำระค่าเบี้ยผ่านทาง Mobile Banking
ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส แสนสะดวก และ
ยังสามารถดูบิลผ่านช่องทางไลน์เงินติดล้อ
เพื่อชำระค่าเบี้ยได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
ดูช่องทางการชำระเงิน

4. คุ้มครอง

ประกันรถยนต์ ที่ทำกับเงินติดล้อ
ให้ความคุ้มครองทันทีตั้งแต่
งวดแรกที่จ่าย โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
สนใจสมัครประกันชั้น 1
Enter security code:
 Security code

บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำที่ร่วมงานกับเรา

 • วิริยะประกันภัย
 • Tokio marine Life Insurance
 • สินมั่นคงประกันภัย
 • กรุงเทพประกันภัย
 • ธนชาตประกันภัย
 • เมืองไทยประกันภัย
 • แอลเอ็มจีประกันภัย
 • ทิพยประกันภัย
 • อลิอันซ์อยุธยาประกันภัย
 • เอ็มเอสไอจีประกันภัย
 • ไทยประกันภัย
 • นำสินประกันภัย
 • ชับบ์สามัคคีประกันภัย
 • กรุงไทยพานิชประกันภัย
 • ซมโปะประกันภัย
 • สยามซิตี้ประกันภัย
ดาวน์โหลดแอป ปิด

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป

แสกนเพื่อดาวน์โหลด
รองรับทั้ง Android และ iOS