หน้าแรก > ตอบทุกคำถาม > คำถามที่พบบ่อย > การขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ถาม :

การขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ :

เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้พร้อมเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว

  1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
  2. ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
  3. บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  4. เอกสารแสดงรายได้ (กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
  5. เอกสารอื่นๆ กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว แจ้งแหล่งที่มาของรายได้
 

สามารถติดโดยตรงมาที่สาขาที่ใกล้บ้าน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880 ได้ทันทีเลยค่ะ