หน้าแรก > ตอบทุกคำถาม > คำถามที่พบบ่อย > ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้องทำอย่างไรบ้าง

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้องทำอย่างไรบ้าง

ถาม :

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ :

ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ได้ง่ายๆ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. นำบัตรประชาชน ติดต่อเงินติดล้อใกล้บ้านได้ทุกสาขา
  2. สแกนสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุความประสงค์ พร้อมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาที่ ContactCenter@ngerntidlor.com
  3. ส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุความประสงค์ พร้อมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ ส่งแฟกซ์มาที่ 02-792-1329
  4. ส่งจดหมาย แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุความประสงค์ พร้อมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ มาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 428 อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง
 

สามารถติดโดยตรงมาที่สาขาที่ใกล้บ้าน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880 ได้ทันทีเลยค่ะ