หน้าแรก > ตอบทุกคำถาม

ตอบทุกคำถาม

ถาม :

ขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อของเงินติดล้อ

ตอบ :

ลูกค้าสามารถศึกษาอัตราค่าธรมมเนียมสินเชื่อของเงินติดล้อได้จาก คลิก

สามารถติดโดยตรงมาที่สาขาที่ใกล้บ้าน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880 ได้ทันทีเลยค่ะ

ถาม :

ต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารต้องทำอย่างไรบ้าง

ตอบ :

ลูกค้าสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ได้ง่ายๆ ผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

  1. นำบัตรประชาชน ติดต่อเงินติดล้อใกล้บ้านได้ทุกสาขา
  2. สแกนสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุความประสงค์ พร้อมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาที่ [email protected]
  3. ส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุความประสงค์ พร้อมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ ส่งแฟกซ์มาที่ 02-792-1329
  4. ส่งจดหมาย แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง ระบุความประสงค์ พร้อมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ มาที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด 428 อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการติดต่อกลับลูกค้าเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง
 

สามารถติดโดยตรงมาที่สาขาที่ใกล้บ้าน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880 ได้ทันทีเลยค่ะ

ถาม :

ทำประกันรถยนต์กับเงินติดล้อ ยังไม่ได้ผ่อนชำระค่างวด งวดที่สองแล้วเกิดอุบัติเหตุ ยังไม่มีกรมธรรม์หรือยังไม่ได้รับเอกสารสามารถเคลมได้หรือไม่

ตอบ :

สามารถเคลมได้ปกติ เพราะซื้อประกันที่เงินติดล้อคุ้มครองทันที ตั้งแต่จ่ายงวดแรก

สามารถติดโดยตรงมาที่สาขาที่ใกล้บ้าน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880 ได้ทันทีเลยค่ะ

ถาม :

หลังจากทำประกันรถยนต์แล้ว ลูกค้าจะได้รับเอกสารอะไรกลับบ้าน

ตอบ :

หลังจากทำสัญญาเรียบร้อย อย่าลืม! ตรวจสอบเอกสารที่ลูกค้าจะได้รับ ณ วันที่ทำสัญญา โดยมีทั้งหมด 3 รายการ

  1. เอกสารยืนยันความคุ้มครอง
  2. ใบรับเงินชั่วคราว
  3. เอกสารสัญญา (สำหรับประกันชั้น 1 เท่านั้น)
 

สามารถติดโดยตรงมาที่สาขาที่ใกล้บ้าน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880 ได้ทันทีเลยค่ะ

ถาม :

ระยะเวลาในการรับกรมธรรม์ตัวจริง หลังจากที่ผ่อนชำระเรียบร้อยแล้ว

ตอบ :

กรมธรรม์ตัวจริงจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 15-30 วัน หลังการผ่อนชำระครบกำหนด

สามารถติดโดยตรงมาที่สาขาที่ใกล้บ้าน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880 ได้ทันทีเลยค่ะ

ถาม :

ขอทราบอัตราภาษี และ พ.ร.บ.ของรถแต่ละประเภท ถ้าต่อภาษี และ ซื้อ พ.ร.บ. รวมค่าบริการ ทั้งหมดเป็นเงินเท่าไร

ตอบ :

ซื้อ พ.ร.บ. ที่เงินติดล้อ รับได้ทันที ไม่มีค่าบริการเพิ่ม ราคารวมภาษีอากรแล้ว
-รถจักรยานยนต์ ราคาเริ่มต้น 323.14 บาท
-รถเก๋ง เริ่มต้น 645.21 บาท
-รถกระบะ เริ่มต้น 967.28 บาท

สามารถติดโดยตรงมาที่สาขาที่ใกล้บ้าน หรือติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880 ได้ทันทีเลยค่ะ