หน้าแรก > สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการดี๊ดีมีกำลังใจ

ค่านิยมเงินติดล้อ

1. สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
2. รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ
3. ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมาเพื่อความสำเร็จของทีม
4. ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง
5. กระหายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง
6. กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
7. ทำงานให้เต็มท ี่ปาร์ตี้ให้สุด
“เราไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีก
เราจึงทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจสินเชื่อ”
ดาวน์โหลดแอป ปิด

สแกนเพื่อดาวน์โหลดแอป

แสกนเพื่อดาวน์โหลด
รองรับทั้ง Android และ iOS