หน้าแรก > สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่าง

สวัสดิการดี๊ดีมีกำลังใจ

ค่านิยมเงินติดล้อ

สร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
รู้สำนึกและมีจิตวิญญาณความเป็นเจ้าของ
ร่วมมือร่วมใจ ตรงไปตรงมาเพื่อความสำเร็จของทีม
ทำทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และเป็นกันเอง
กระหายการเรียนรู้และไม่หยุดพัฒนาตนเอง
กล้าทดลองในสิ่งใหม่ พร้อมก้าวไปเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ทำงานให้เต็มท ี่ปาร์ตี้ให้สุด
“เราไม่อยากให้ลูกค้ากลับมาหาเราอีก
เราจึงทำธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจสินเชื่อ”
Back to top