ขอสินเชื่อทะเบียนรถ กับเงินติดล้อ
แล้วดีอย่างไร

ต้นลด ดอกลด โปะได้ ปิดได้เร็ว ต้นลด ดอกลด โปะได้ ปิดได้เร็ว
ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่ต้องมีคนค้ำ
ไม่โอนเล่ม ไม่โอนเล่ม
รับเงินสดทันทีที่สาขา รับเงินสดทันทีที่สาขา
ขอสินเชื่อทะเบียนรถ กับเงินติดล้อ แล้วดีอย่างไร

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับเงินกู้

ถาม :

ขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมสินเชื่อของเงินติดล้อ

ตอบ :
ลูกค้าสามารถศึกษาอัตราค่าธรมมเนียมสินเชื่อของเงินติดล้อได้จาก คลิก

ติดต่อเราได้ที่ เงินติดล้อสาขาใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880

ถาม :

หากรถทะเบียนขาด สามารถยื่นขอสินเชื่อกับเงินติดล้อได้หรือไม่

ตอบ :
หากรถขาดต่อภาษีไม่เกิน 3 ปี เรารับพิจารณา สามารถสอบถามเพิ่มเติมที่สาขาใกล้บ้าน หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 088-088-0880 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ถาม :

ขอสินเชื่อกับ เงินติดล้อ ต้องมีคนค้ำประกันหรือไม่

ตอบ :
สำหรับการจัดสินเชื่อทั้ง รถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ ของเงินติดล้อ มี 2 แบบ คือ
1. แบบมีผู้ค้ำประกัน
2. แบบไม่มีผู้ค้ำประกัน
*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และคุณสมบัติเจ้าของเล่มทะเบียนรถ

สำหรับรถบรรทุก เป็นแบบมีผู้ค้ำประกันทุกกรณี

** เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

ติดต่อเราได้ที่ เงินติดล้อสาขาใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880

ถาม :

การขอสินเชื่อต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตอบ :
เอกสารที่ต้องเตรียมมาให้พร้อมเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็ว

- เล่มทะเบียนรถตัวจริง
- ทะเบียนบ้าน (สำเนา)
- บัตรประชาชน (ตัวจริง)
- เอกสารแสดงรายได้ (กรณีทำงานประจำ) เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
- เอกสารอื่นๆ กรณีประกอบอาชีพส่วนตัว แจ้งแหล่งที่มาของรายได้

ติดต่อเราได้ที่ เงินติดล้อสาขาใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880

ถาม :

เงื่อนไขการขอสินเชื่อที่เงินติดล้อ

ตอบ :
"เงินติดล้อ" รับพิจารณา รถมอเตอร์ไซค์อายุไม่เกิน 15 ปี, รถยนต์ไม่เกิน 20 ปี และรถบรรทุกรับรถอายุไม่เกิน 25 ปี** สำหรับยอดอนุมัติขึ้นอยู่กับ ยี่ห้อ-รุ่นรถ, ปีจดทะเบียน และ สภาพรถ ในส่วนผู้กู้ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ อายุ 21-65 ปี และต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน

**เงื่อนไขการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ติดต่อเราได้ที่ เงินติดล้อสาขาใกล้บ้าน หรือศูนย์บริการลูกค้าเงินติดล้อ โทร 088-088-0880