หน้าแรก > บทความ > ไลฟ์สไตล์ > PDPA คืออะไร สำคัญอย่างไร เราต้องรู้อะไรบ้าง?

PDPA คืออะไร สำคัญอย่างไร เราต้องรู้อะไรบ้าง?

VIEW 301 คน
PDPA คืออะไร สำคัญอย่างไร เราต้องรู้อะไรบ้าง?
ในยุคที่ข้อมูลมีค่ายิ่งกว่าทอง หลากหลายธุรกิจต่างก็ต้องการข้อมูลจากผู้บริโภค ทั้งเพื่อส่งเสริมการขายและทำการตลาด การคุ้มครอง “ข้อมูลส่วนบุคคล” เลยกลายเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญควบคู่กันไป กฎหมาย PDPA จึงถูกพูดถึงกันมากช่วงนี้ สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปอย่างเราๆ ต้องรู้อะไรบ้าง วันนี้เงินติดล้อจะมาแนะนำกันครับ
 

PDPA คืออะไร ?


พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือที่หลายๆ คนรู้จักกันในชื่อ PDPA ซึ่งย่อมาจากคำว่า ‘Personal Data Protection Act’ เป็นกฎหมายที่เข้ามากำหนดเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
 

ข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง?


ข้อมูลส่วนบุคคล มีอะไรบ้าง

PDPA จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ทำให้สามารถ ระบุตัวตน ของคนๆ นั้นได้ โดยข้อมูลส่วนตัวที่เข้าข่ายความคุ้มครอง พ.ร.บ.นี้ ได้แก่ :
 
ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน เป็นข้อมูลที่สามารถบอกได้ว่า “ใครเป็นเจ้าของ” ตัวอย่างเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทร เลขประจำตัวประชาชน บัญชีธนาคาร หรือทะเบียนรถเป็นต้น
 
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน หรือ sensitive data เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมาก ซึ่งอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ข้อมูลส่วนนี้จึงต้องมีความคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น รสนิยมทางเพศ เชื้อชาติ หรือความคิดเห็นทางการเมือง

ส่วนข้อมูลที่ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเป็นข้อมูลสาธารณะ ข้อมูลนิติบุคคล หรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น อีเมลบริษัท, นามแฝง, เลขทะเบียนบริษัท หรือที่อยู่สำนักงาน
 

ก่อนให้ข้อมูลทุกครั้ง ต้องดูอะไรบ้าง?


ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวกับใครทุกครั้ง ไม่ว่าจะให้ข้อมูลในเอกสารหรือกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ ต้องอ่านเอกสารความยินยอมให้ดีก่อนที่จะเซ็น หรือคลิกเลือกยินยอม โดยเอกสารยินยอมหรือข้อความที่ระบุในเว็บไซต์ต้องมีความชัดเจนว่าจะนำข้อมูลไปทำอะไร เป็นตัวหนังสือที่เป็นภาษาที่อ่านง่าย ไม่หลอกลวงหรือทำให้เข้าใจผิด รวมถึงคำนึงถึงความอิสระ และไม่มีเงื่อนไขแอบแฝง

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่คุณต้องรู้ !


พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้กำหนดให้พวกเราซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเอง ดังนี้
 
สิทธิในการได้รับการแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเก็บข้อมูล หรือเวลาจะนำข้อมูลไปใช้ (มาตรา 23)

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้เมื่อไหร่ก็ได้ (มาตรา 30)
 
สิทธิในการอนุญาตให้มีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเราหรือไม่ก็ได้ (มาตรา 28,31)
 
สิทธิในการถอดถอนความยินยอมในการเก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล (มาตรา 19)
 
สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 32)
 
สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคล (มาตรา 33)
 
สิทธิในการขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน หรือให้ถูกต้อง (มาตรา 35)
 
สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (มาตรา 34)
 

ต้องรู้มี PDPA แล้ว ชีวิตดียังไง?


หลายคนอาจสงสัยว่า แล้วมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร จริงๆ แล้วการมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะช่วยเพิ่ม “ความเป็นเจ้าของ” ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณมากขึ้น
 
ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้สมมุติว่า “ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นรถยนต์” เวลาเพื่อนของคุณจะขอยืมรถ หรือถ้าจะเอารถไปที่ไหนจะต้องขออนุญาตกับคุณก่อน จะส่งให้ใครต่อก็ต้องบอกให้คุณรู้ และแน่นอนคุณมีสิทธิในการขอรถคืนได้ทุกเมื่อ
 
นอกจากความเป็นเจ้าของที่เพิ่มขึ้นแล้ว คุณจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่า ข้อมูลของคุณจะปลอดภัย, ถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุดกับตัวคุณเอง
 

สรุป


สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องตระหนัก เพื่อประโยชน์สูงสุดและความปลอดภัยในข้อมูลของตัวคุณ การมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ทำให้หลายธุรกิจเริ่มให้ความสำคัญในสิทธิด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้บริโภคมากขึ้น และเงินติดล้อก็เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ
 

รู้ยัง? เงินติดล้อปรับใช้ PDPA ด้วยนะ


สำหรับทุกการทำธุรกรรม หรือบริการสินเชื่อทะเบียนรถ และประกันจากเงินติดล้อ ได้มีจัดการข้อมูลตามมาตรฐานของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  ทำให้มั่นใจได้เลยว่า ข้อมูลของคุณจะปลอดภัย ไม่รั่วไหล และไม่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ตามที่แจ้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อตัวคุณเอง สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ :

นโยบายความเป็นส่วนตัว
 
นโยบายส่วนบุคคลเกี่ยวกับ Cookie (คุกกี้)
 
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค

Back to top