Banner Banner

ก่อนกู้ เป็นใครก็คิดหนัก ว่าจะกู้กับใคร กู้ที่ไหนดี จะถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้มั้ย ถ้าต้องเป็นหนี้ก็ขอให้เป็นหนี้ในระบบที่ถูกต้องอย่างที่เงินติดล้อเถอะ เพราะคุณจะได้รับความมั่นใจ สบายใจ และอบอุ่นใจ ดีกว่าไปกู้นอกระบบแน่นอนครับ นอกจากต้องคิดว่าจะกู้ที่ไหน ยังมีเรื่องสิทธิต่างๆ ที่ลูกหนี้หลายคนไม่เคยรู้ ทั้งที่มันเป็นประโยชน์มากๆ นี่คือ 10 สิทธิที่ลูกหนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับ

 • รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ

  รับฟรี! ประกันอุบัติเหตุ

  หากคุณเป็นผู้กู้สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์กับเงินติดล้อ คุณมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี! นาน 1 ปีเต็ม

 • รู้ข้อมูลสำคัญเพื่อตัดสินใจ

  รู้ข้อมูลสำคัญเพื่อตัดสินใจ

  คุณมีสิทธิที่จะรู้เงื่อนไขการกู้ยืม อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ จากหน้าเว็บไซต์หรือสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเงินติดล้อทุกสาขาทั่วประเทศได้จนกว่าจะพอใจ

 • สิทธิที่จะเลือกและเปรียบเทียบ

  สิทธิที่จะเลือกและเปรียบเทียบ

  จะสินเชื่อหรือประกัน คุณก็มีสิทธิเต็มที่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ คุณมีสิทธิเปรียบเทียบหรือเลือกระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถ จะผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลือกเอาที่คุณสบายใจและผ่อนไหวได้เลย

 • ต้องได้รับสำเนาสัญญาเงินกู้<br>และใบเสร็จรับเงินเก็บไว้

  ต้องได้รับสำเนาสัญญาเงินกู้
  และใบเสร็จรับเงินเก็บไว้

  หลังตัดสินใจทำสัญญากู้ยืม คุณต้องได้รับสำเนาสัญญาเงินกู้ และทุกครั้งที่ชำระค่างวด คุณต้องได้ใบเสร็จเก็บไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ได้รับ สามารถทักท้วงได้ทันที อีกทั้งคุณจะได้รับ SMS ยืนยันการจ่ายค่างวดด้วยนะ

 • ได้สร้างประวัติทางการเงินที่ดี

  ได้สร้างประวัติทางการเงินที่ดี

  หากคุณเป็นผู้กู้ที่มีวินัย ชำระค่างวดตรงเวลา เงินติดล้อช่วยสร้างประวัติทางการเงินที่ดีให้กับคุณได้ ด้วยการส่งข้อมูลถึงระบบเครดิตบูโร เพื่อในอนาคตคุณจะได้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในการกู้กับธนาคาร ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า

 • ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้า<br>และติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม

  ได้รับแจ้งเตือนล่วงหน้า
  และติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม

  คุณต้องได้รับใบแจ้งหนี้ก่อนวันครบกำหนดชำระ และหากค้างชำระค่างวด คุณจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าและได้รับการติดตามหนี้อย่างเป็นธรรม เจ้าหน้าที่จะไม่พูดจาข่มขู่ ใช้ถ้อยคำรุนแรง หมิ่นประมาท ดูถูก ทำให้อับอาย หรือทำการใดที่เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตคุณ

 • สิทธิไถ่ถอนหลักประกัน และได้รับเงินส่วนต่าง<br><span>เมื่อ</span>รถถูกขายทอดตลาด

  สิทธิไถ่ถอนหลักประกัน และได้รับเงินส่วนต่าง
  เมื่อรถถูกขายทอดตลาด

  เมื่อถูกยึดหลักประกัน คุณมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินคืนภายใน 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งยอดค้างชำระอย่างชัดเจน และสามารถชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
  ในกรณีรถถูกขายทอดตลาด หากมูลค่ารถที่ขายได้นั้นสูงกว่ามูลค่าหนี้คงค้าง คุณจะต้องได้รับเงินส่วนต่างคืน

 • รับเล่มคืนภายใน 15 วันเมื่อปิดบัญชี

  รับเล่มคืนภายใน 15 วันเมื่อปิดบัญชี

  เงินติดล้อจะเก็บรักษาเล่มทะเบียนของคุณไว้เป็นอย่างดี และเมื่อปิดบัญชี คุณจะได้รับเล่มทะเบียนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - สินเชื่อทะเบียนรถแบบไม่โอนเล่ม รับเล่มคืนภายใน 15 วัน นับจากวันที่ปิดบัญชี
  -สินเชื่อทะเบียนรถแบบโอนเล่ม รับเล่มคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินและส่งมอบเอกสารชุดโอน

 • สิทธิในการไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

  สิทธิในการไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

  ข้อมูลใคร ใครก็หวง คุณมีสิทธิรักษาข้อมูลส่วนตัวหรือจะเปิดเผยข้อมูลให้แก่ใครก็ได้ แต่เงินติดล้อมีนโยบายปกป้องรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ดังนั้นสบายใจได้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของคุณไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง

 • สามารถแนะนำบริการที่ดีได้

  สามารถแนะนำบริการที่ดีได้

  คุณจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว สุภาพ เป็นมิตร ทุกครั้งที่ใช้บริการกับเงินติดล้อ หากพบการให้บริการที่ไม่เหมาะสม หรือมีข้อแนะนำติชมการให้บริการ สามารถแจ้งที่เบอร์ 088-088-0880 ตลอด 24 ชม.

สิทธินี้เป็นประโยชน์มาก ลูกหนี้ทุกคนควรรู้ เพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ เพราะถึงเป็นลูกหนี้ เราก็มีสิทธิมีเสียงนะครับ