เงินติดล้อ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ภายใต้เจตนารมณ์..

เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงิน ที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือ สิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ

ขอขอบคุณท่านนักลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้

(Debenture) ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เจ้าของแบรนด์ “เงินติดล้อ” และ “ศรีสวัสดิ์ เงินติดล้อ” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ทุกประเภท และโบรกเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัย ที่มีสาขามากที่สุด

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

เรามีเพียงการออกหุ้นกู้ เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

เงินติดล้อยึดหลักดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

 • มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันทางการเงิน ที่ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มพื้นฐานของประเทศ

  มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันทางการเงิน ที่ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มพื้นฐาน ของประเทศ

 • ส่งมอบโอกาสทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม

  ส่งมอบโอกาสทางการเงินผ่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม เรียบง่าย สะดวกและรวดเร็ว

 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนา

  ให้ความสำคัญกับการพัฒนา คุณภาพของบุคลากรเพื่อเดินหน้า ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

จุดเด่นเพื่อการลงทุน

 • เป็นบริษัทในเครือธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน

  เป็นบริษัทในเครือ
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • มีสาขาให้บริการทั่วประเทศครอบคลุม 74 จังหวัด

  มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ
  ครอบคลุม 74 จังหวัด

หุ้นกู้ของเงินติดล้อ หุ้นกู้ของเงินติดล้อ

ในปี 2559 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิต หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด เป็นระดับ “A” จากเดิม “A-” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” (Stable) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สม่ำเสมอและเติบโต อย่างมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ มีฐานลูกค้ากระจายตัวดี และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ

เงินติดล้อ มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ภายใต้ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

สาขาเงินติดล้อ สาขาเงินติดล้อ

 • สำนักงานใหญ่

 • เขตปริมณฑล

 • ภาคกลาง

 • ภาคตะวันออก

 • ภาคใต้

 • ภาคตะวันตก

 • ภาคเหนือ

 • ภาคอีสาน