เงินติดล้อ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ภายใต้เจตนารมณ์..

เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงิน ที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือ สิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ

ขอขอบคุณท่านนักลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในหุ้นกู้

(Debenture) ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทุกประเภท และโบรกเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัยที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ

เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

เรามีเพียงการออกหุ้นกู้ เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับ ผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

เงินติดล้อยึดหลักดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

 • มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันทางการเงิน ที่ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มพื้นฐานของประเทศ

  มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันทางการเงิน ที่ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มพื้นฐาน ของประเทศ

 • ส่งมอบโอกาสทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม

  ส่งมอบโอกาสทางการเงินผ่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม เรียบง่าย สะดวกและรวดเร็ว

 • ให้ความสำคัญกับการพัฒนา

  ให้ความสำคัญกับการพัฒนา คุณภาพของบุคลากรเพื่อเดินหน้า ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

จุดเด่นเพื่อการลงทุน

 • เป็นบริษัทในเครือธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน

  เป็นบริษัทในเครือ
  ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • มีสาขาให้บริการทั่วประเทศครอบคลุม 74 จังหวัด

  มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ
  ครอบคลุม 74 จังหวัด

หุ้นกู้ของเงินติดล้อ หุ้นกู้ของเงินติดล้อ

ในปี 2561 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิต หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด อยู่ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “คงที่” (Stable) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สม่ำเสมอและเติบโต อย่างมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ มีฐานลูกค้ากระจายตัวดี และเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ

เงินติดล้อ มีสาขาครอบคลุมทุกภูมิภาค ภายใต้ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

สาขาเงินติดล้อ สาขาเงินติดล้อ

 • สำนักงานใหญ่

 • เขตปริมณฑล

 • ภาคกลาง

 • ภาคตะวันออก

 • ภาคใต้

 • ภาคตะวันตก

 • ภาคเหนือ

 • ภาคอีสาน