2523

เริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในนาม บริษัท ศรีสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ จำกัด

2534

ขยายธุรกิจไปจังหวัดต่างๆ 130 สาขาทั่วประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล(1991) จำกัด

2550

กลุ่ม AIG เข้าซื้อสินทรัพย์เครือข่ายสาขาจาก บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด

2552

ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจาก
กลุ่ม AIG
ทำให้บริษัทฯ กลายเป็นบริษัทในเครือของธนาคาร

2553

เปิดตัว "สินเชื่อตลาดสด" โครงการที่เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าโดยให้บริการถึงในตลาด

ย้ายสำนักงานใหญ่มาที่อาคารจุฑามาศ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์(โลโก้) ใหม่ พร้อมเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาตัวแรก

2554

ได้รับรางวัลภาพยนตร์โฆษณายอดเยี่ยม
ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

  • ระดับประเทศ จาก B.A.D Award
  • ระดับสากล จาก Cannes Film Lions Awards ถึง 2 รางวัล

เปิดตัว "สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง" และ
“สินเชื่อจำนำทะเบียนรถบรรทุก”
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเกษตรกร ที่ต้องการขยายต่อยอดธุรกิจ

2555

ได้รางวัล MAT Award สำหรับสุดยอดแคมเปญการตลาดที่โดนใจและประสบความสำเร็จ ในผลงานแผนการตลาดรวม

ได้รางวัล Global Award For Financial Inclusion จาก The Banker นิตยสารในเครือ Financial Times ณ สหราชอาณาจักร ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่ให้โอกาสและให้บริการทางการเงินอย่างไม่แบ่งแยก

2556

ได้รับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย เริ่มขายประกันรถยนต์และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

เริ่มโครงการอบรมให้ความรู้ทางการเงินให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า โดยมีทั้งสิ้น 6 หลักสูตร

เข้าร่วมเป็นภาคีใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ยืนหยัดดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2557

เปิดให้บริการ รับสมัครประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) กับกลุ่มลูกค้าภายใต้โครงการสินเชื่อตลาดสด ผ่านระบบ iOS on mobile

เปิดให้บริการ รับทำ พ.ร.บ และต่อภาษี

2558

ได้รับรางวัลระดับเอเชีย "Financial Inclusion" จาก IDC Financial Insights ยกย่องเงินติดล้อเป็นผู้นำเอเชียด้านบริการทางการเงินแก่กลุ่มผู้เข้าไม่ถึงการเงินในระบบ

เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัท เงินติดล้อ จำกัด" เปิดตัว สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (Nano Finance)

เริ่มขายประกันมะเร็ง

2559

เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เพิ่มไอคอนมีความหมายที่ซ่อนอยู่ตรงกลางคือ "แสงแห่งความหวัง" ที่ส่องนำให้ลูกค้าได้เจอทางออก และเริ่มต้นใหม่ พร้อมสโลแกน "ชีวิตหมุนต่อได้"

2560

เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุด
"ชีวิตใหม่" ประกาศถึงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ

ได้รางวัล Silver ประเภท Corporate Image จาก ADFEST Lotus AWARD 2017

ได้รางวัล Gold ประเภท Corporate Image & Sponsorship จาก Adman Awards & Symposium 2017

ได้รางวัลจาก The Asian Banker ในหมวด “Microfinance Business of the Year 2017” ในฐานะสถาบันการเงินที่ส่งมอบบริการทางการเงิน เพื่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย

2561

ได้รางวัลจาก IDC Financial Insights

  • ในฐานะผู้นำในด้านบริการทางการเงินแก่ประชาชน ผู้เข้าไม่ถึงการเงินในระบบ (Asia’s Leader in Financial Inclusion) ในหมวด “Microfinance Business of the Year 2017”

ได้รางวัลจาก Retail Banker International

  • ในด้านการริเริ่มสร้างสรรค์โอกาสทางการเงินแก่ประชาชน ผู้เข้าไม่ถึงการเงินในระบบ (Best Initiative in Financial Inclusion: Winner)

  • ในด้านความเป็นเลิศในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (Excellence in Business Model Innovation: Highly Commended)

เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ (โลโก้)
เพื่อให้ลูกค้าหายสับสนและเข้าถึงบริการ
ที่มีมาตรฐาน

ต่อไปนี้ เงินติดล้อ คือ เงินติดล้อ

ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ “อาคารอารีย์ ฮิลล์” (Ari Hills)