หน้าแรก > ทำไมต้องเงินติดล้อ > เสียงจากใจลูกค้า

เสียงจากใจลูกค้า

ด้วยเจตนารมณ์ของเงินติดล้อ

ที่อยากเห็นคนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นธรรม จึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า

 • ช่วยเหลือ
  ลูกค้าไปแล้ว
  2,080,265
  ราย
 • ฟรีประกันอุบัติเหตุ
  ส่วนบุคคล
  742,712
  ราย
 • จัดอบรมความรู้
  ทางการเงิน
  30
  ครั้ง

*ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561

ในเดือนกันยายน 2561
เงินติดล้อจัดกิจกรรมภายในโดยให้พนักงานร่วมแชร์วิดีโอ

“เสียงจากใจลูกค้า” จากหน้าเฟซบุ๊คทุกวัน ตลอด 15 วัน ส่งพลังแห่งความตั้งใจและ
จริงใจให้สังคมได้รับรู้ และเห็นถึงความสำคัญของธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ

นับเป็นอีก 1 กิจกรรมที่พวกเราภาคภูมิใจ เราจะไม่หยุด
เพื่อให้ลูกค้าของเราเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง และมีชีวิตที่หมุนต่อได้..อย่างแท้จริง

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

 • อาชีพค้าขายเมื่อกิจการกำลังไปได้ดี จึงคิดที่ขยายกิจการเพิ่ม เงินติดล้อคุยง่าย สะดวกง่ายดี...

  คุณกัญญา กลีบจำปา

  แม่ค้าขายอาหาร

 • พนักงานบริการดี ช่วยแนะนำด้านเอกสาร...

  สุพัฒน์ วงสุวรรณ์

  พนักงานโรงแรม

 • เงินไม่พอใช้ในการค้าขาย ได้รับโอกาสจากเงินติดล้อมาช่วยลงทุนใหม่...

  ไอลดา งามจำรัส

  แม่ค้าขายน้ำอ้อย

 • เพราะความ จริงใจ ทำให้เห็น เจตนา ที่ดี

  เงินติดล้อ ดอกเบี้ยถูกกว่า รายวันถูกกว่าบังได้เงินก่อนมาเพิ่มการค้าขายขึ้น รายได้ก็เพิ่มขึ้น

 • ในยามที่เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน ก็มีประกันจากเงินติดล้อที่ทำเอาไว้ ทำประกันไว้ไม่เสียฟรี...

  สมจิตร โกทัน

  อดีตมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

 • เคยกู้หนี้รายวัน ต้องส่งเงินคืนทุกวันจนไม่มีจะกิน ขอบคุณเงินติดล้อที่ช่วย...

  กนกอร แก้วกำพล

  รับส่งเอกสาร

  |<
 • 1
 • 2
 • 3
 • >|