หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > เสียงจากใจลูกค้า

เสียงจากใจลูกค้า

ด้วยเจตนารมณ์ของเงินติดล้อ

ที่อยากเห็นคนไทยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่โปร่งใสและเป็นธรรม จึง ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า
ช่วยเหลือลูกค้าไปแล้ว
2,312,832
ราย
ฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
1,053,635
ราย
จัดอบรมความรู้ทางการเงิน
46
ชุมชน
*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

เงินติดล้อ เพื่อนที่ จริงใจ
พึ่งพาได้ในทุกเหตุการณ์ของชีวิต
เฉ่งกุ่ย แซ่หลิม
สัปเหร่อ
ศิวัฒน์ มณีปักศรี
พนักงานบริษัท
คุณกัญญา กลีบจำปา
แม่ค้าขายอาหาร
สุพัฒน์ วงสุวรรณ์
พนักงานโรงแรม
ไอลดา งามจำรัส
แม่ค้าขายน้ำอ้อย
สมจิตร โกทัน
อดีตมอเตอร์ไซค์รับจ้าง