หน้าแรก > เกี่ยวกับเงินติดล้อ > 5 มาตรฐานที่แตกต่าง > Slide > นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

1. ไม่มีเจตนายึดรถ!
2. มีหลักฐานการชำระเงิน ให้ทุกครั้ง
3. ไม่มีค่าธรรมเนียม แอบแฝง
4. กำหนดวันคืนเล่มชัดเจน
5. มอบฟรี!ประกันอุบัติเหตุ
นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้
เจตนารมณ์ของเรา
ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ
เสียงจากใจของลูกค้า หลากหลายเหตุผลที่ลูกค้ามั่นใจเลือกเงินติดล้อ