สิ่งที่เราเชื่อ
ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้คน ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส
คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ

 

..เงินติดล้อ ชีวิตหมุนต่อได้..

นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

เจตนารมณ์ของเรา

ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ

นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้

เจตนารมณ์ของเรา

ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ

5 มาตรฐานที่แตกต่าง

 • 1. ไม่มีเจตนา
  ยึดรถ!

 • 2. มีหลักฐาน
  การชำระเงิน
  ให้ทุกครั้ง

 • 3. ไม่มี
  ค่าธรรมเนียม
  แอบแฝง

 • 4. กำหนดวัน
  คืนเล่มชัดเจน

 • 5. มอบฟรี!
  ประกัน
  อุบัติเหตุ

เงินติดล้อ เพื่อนจริงใจ พึ่งพาได้ด้านการเงิน

ขออยู่เคียงข้างคุณด้วยบริการที่...

 • อนุมัติง่าย

  อนุมัติง่าย

  ไปได้เลยทุกสาขาทั่วไทย

 • สะดวกรวดเร็ว

  สะดวกรวดเร็ว

  ยื่นปั๊บ รับเงินปุ๊บ!

 • จริงใจ

  จริงใจ

  ด้วยเจตนาดี ไม่เอาเปรียบ