หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > 5 มาตรฐานที่แตกต่าง

สิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราทำ

ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริม
และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

ด้วยความเชื่อมั่นว่า การเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน
 

5 มาตรฐานที่แตกต่าง

1. ไม่มีเจตนายึดรถ
2. มีหลักฐานการชำระเงินให้ทุกครั้ง
3. ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
4. กำหนดวันคืนเล่มชัดเจน
5. มอบฟรี! ประกันอุบัติเหตุ ลูกค้าใหม่สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

เงินติดล้อ ชีวิตหมุนต่อได้

1. นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมนุต่อได้
2. เจตนารมณ์ของเรา
3. ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

เสียงจากใจลูกค้า หลากหลายเหตุผลที่ลูกค้า
มั่นใจเลือกเงินติดล้อ