หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

ขอขอบคุณท่านนักลงทุนที่ให้ความสนใจ
ลงทุนในหุ้นกู้ (Debenture)
ของ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด

ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ทุกประเภท และโบรกเกอร์จำหน่ายประกันวินาศภัย
ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ
 
เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่า

“ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ”
ไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

เรามีเพียงการออกหุ้นกู้ เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น

เงินติดล้อยึดหลักดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มพื้นฐานของประเทศ
มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันการเงิน
ที่ช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มพื้นฐาน
ของประเทศ
ส่งมอบโอกาสทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมเรียบง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ส่งมอบโอกาสทางการเงินผ่าน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
เรียบง่าย สะดวกและรวดเร็ว
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายร่วมกัน
ให้ความสำคัญกับการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรเพื่อเดินหน้า
ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

จุดเด่นเพื่อการลงทุน

เป็นบริษัทในเครือธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
มีสาขาให้บริการทั่วประเทศครอบคลุม 74 จังหวัด
มีสาขาให้บริการทั่วประเทศ
ครอบคลุม 74 จังหวัด
หุ้นกู้ของเงินติดล้อ
หุ้นของเงินติดล้อ
ในปี 2562 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับเครดิตองค์กร และอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด อยู่ที่ระดับ “A-”ด้วยแนวโน้ม “คงที่” (Stable) สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจที่สม่ำเสมอและเติบโตอย่างมั่นคง นอกจากนี้ ยังมีการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณภาพ มีฐานลูกค้ากระจายตัวดีและเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ