หน้าแรก > เกี่ยวกับเรา > เปิดบ้านแชร์วัฒนธรรมองค์กร

เปิดบ้านแชร์วัฒนธรรมองค์กร

โครงการนี้คืออะไร

NTL Culture WOW คือโครงการที่ทางเงินติดล้อเปิดบ้านต้อนรับองค์กรต่างๆ
ให้มาเยี่ยมชมและศึกษาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบ
ชาวเงินติดล้อ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรม
จากบริษัทต่างๆ ที่เข้าร่วม

ทำไมเราถึงมีโครงการนี้

เราเชื่อว่าการได้แลกเปลี่ยนทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง NTL Culture WOW
โปรแกรม จึงเกิดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามาเยี่ยมชม
และแลกเปลี่ยนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรกับเงินติดล้อ
เปิดบ้านแชร์วัฒนธรรมองค์กร
ต้อนรับผู้เข้าร่วมไปแล้ว
39
หน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าร่วม
1,078
ราย
ยอดเงินบริจาค
198,700
บาท
จำนวนองค์กรการกุศล
ที่เราส่งต่อโอกาส
9
องค์กร
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ผู้เยี่ยมชมจากองค์กรต่างๆ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผู้เยี่ยมชมจากองค์กรต่างๆ
ผู้เยี่ยมชมจากองค์กรต่างๆ
ผู้เยี่ยมชมจากองค์กรต่างๆ
ผู้เยี่ยมชมจากองค์กรต่างๆ
ผู้เยี่ยมชมจากองค์กรต่างๆ
ตารางกิจกรรม NTL Culture WOW

ตารางกิจกรรม NTL Culture WOW

ตารางกิจกรรม NTL Culture WOW โปรแกรมในปี 2020
(ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
calendar18 พฤศจิกายน 2563
calendar18 ธันวาคม 2563
 

สนใจเข้าร่วม NTL Culture WOW

บริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกข้อมูลแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และเพื่อเป็นการ “แบ่งปันโอกาสสู่สังคม” ตามค่านิยมของเงินติดล้อ ทางบริษัทจึง
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินให้กับองค์กรหรือมูลนิธิเพื่อการกุศลหน่วยงานใดก็ได้ตามที่ท่านต้องการให้ความช่วยเหลือ
ในนามของบริษัทท่านเอง ซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะถูกจัดส่งให้ท่านอีกครั้ง
 
Enter security code:
 Security code