วิธีสังเกต เงินติดล้อ ตัวจริง

  • ชื่อร้านต้องมี “เงินติดล้อ” เท่านั้น

  • โลโก้ต้องมี ไอคอน รูปธนบัตร 2 ใบ

  • ภายในสาขาต้องมี “เงินติดล้อ” อยู่ทุกที่เช่น บนเสื้อพนักงาน โปสเตอร์ แผ่นพับ ใบปลิว เอกสารต่างๆ

  • เงินติดล้อ เป็นบริษัทในเครือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

เงินติดล้อ ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอื่นๆ ที่มีชื่อศรีสวัสดิ์
 

ก่อนเข้าดูให้ดี ต้องมีสัญลักษณ์นี้เท่านั้น เพื่อรับการบริการที่แตกต่างกับคู่แข่งทั่วไป