• callnumber      088-088-0880 

สิทธิ์..ลูกหนี้ที่ต้องรู้

ก่อนกู้ เป็นใครก็คิดหนัก ว่าจะกู้กับใคร กู้ที่ไหนดี จะถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้มั้ย ถ้าต้องเป็นหนี้ก็ขอให้เป็นหนี้ในระบบที่ถูกต้องอย่างที่เงินติดล้อเถอะ เพราะเราจะได้รับความมั่นใจ สบายใจ และอบอุ่นใจ ดีกว่าไปกู้นอกระบบแน่นอนครับ นอกจากต้องคิดว่าจะกู้ที่ไหน ยังมีเรื่องสิทธิ์ต่างๆ ที่ลูกหนี้หลายคนไม่เคยรู้ ทั้งที่มันเป็นประโยชน์กับลูกหนี้อย่างเรามากๆ   มีสิทธิ์ที่ลูกหนี้ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับ

 1. สามารถแนะนำบริการที่ดีได้
  เราควรได้รับความสะดวก รวดเร็ว สุภาพ เป็นมิตร ทุกครั้งที่ใช้บริการเงินติดล้อ หากเจอบริการที่ไม่ดี หรือมีข้อแนะนำติชม สามารถแจ้งได้ที่เบอร์ 088-088-0880
  ตลอด 24 ชม.
 2. สอบถามหรือขอความช่วยเหลือได้ตลอด
  ไม่ว่าจะสงสัยหรือข้องใจตรงไหนก็ตาม ไม่ต้องเกรงใจ เรามีสิทธิ์สอบถามเจ้าหน้าที่ จนกว่าจะเข้าใจข้อมูลครบถ้วน
 3. เรามีสิทธิ์รู้ข้อมูลสำคัญ เช่น อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ
  ที่เงินติดล้อ เค้ามีข้อมูลให้ครบทั้งบนหน้าเว็บไซต์และที่สาขาทุกสาขา เราควรศึกษาเงื่อนไขการกู้ยืม รวมถึงอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมให้เข้าใจก่อนตัดสินใจกู้ยืม
 4. สิทธิ์ในการเลือกหรือไม่เลือก เป็นของเรา
  เรามีสิทธิ์เต็มที่ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากเงินติดล้อ เราสามารถปฏิเสธได้ หากมีเจ้าหน้าที่ยัดเยียดหรือบังคับขาย
 5. รู้ยัง…เราเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ได้นะ
  ก่อนตัดสินใจทำสัญญากู้ยืม เรามีสิทธิ์เปรียบเทียบและเลือกระยะเวลาผ่อนชำระหนี้ได้ตามความสามารถในการผ่อนของเรา      เลือกเอาที่เราสบายใจและมีกำลังผ่อนชำระได้เลย
 6. สิทธิ์ในการได้รับรู้สัญญาการกู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงิน
  เมื่อตัดสินใจกู้ยืม เราต้องได้รับคู่สัญญาที่ระบุข้อมูลถูกต้องครบถ้วนไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อจ่ายค่างวด เราต้องได้ใบเสร็จรับเงินที่มียอดชำระถูกต้องทุกครั้ง หากไม่ได้รับหรือยอดชำระไม่ถูกต้อง เรามีสิทธิ์ทวงถามจากเจ้าหน้าที่ได้ทุกกรณี
 7. สิทธิ์ในการไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว
  เรามีสิทธิ์รักษาข้อมูลส่วนตัวหรือจะเปิดเผยข้อมูลให้แก่ใครก็ได้ และทางเงินติดล้อก็มีนโยบายปกป้องรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ ดังนั้นสบายใจได้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของเราไปยังบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง
 8. สิทธิ์ในการไม่ให้นำเล่มทะเบียนรถไปใช้ในทางมิชอบ
  เงินติดล้อต้องเก็บรักษาเล่มทะเบียนของเราไว้เป็นอย่างดี โดยไม่นำไปหาประโยชน์หรือใช้ในทางมิชอบ และเมื่อปิดบัญชี เราต้องได้รับเล่มทะเบียนคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
 9. สิทธิ์เมื่อถูกติดตามทวงถาม
  หากวันหนึ่งเราค้างชำระค่างวด เรามีสิทธิ์ได้รับการติดตามทวงถามหนี้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามกฎหมาย เจ้าหนี้ห้ามพูดจาข่มขู่ ใช้ถ้อยคำรุนแรง หมิ่นประมาท ดูถูก ทำให้อับอาย หรือทำการใดที่เป็นการเสี่ยงต่อชีวิตเรา
 10. สิทธิ์ในการไถ่ถอนหลักประกันคืน
  หากเราไม่สามารถผ่อนชำระค่างวดได้ตรงเวลาและถูกยึดหลักประกัน เรายังมีสิทธิ์ที่จะไถ่ทรัพย์สินคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งยอดค้างชำระให้ชัดเจน และสามารถชี้แจงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
สิทธิ์นี้เป็นประโยชน์มาก ลูกหนี้ทุกคนควรรู้ เพื่อจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบ เพราะถึงเป็นลูกหนี้ เราก็มีสิทธิ์มีเสียงนะครับ

ย้อนกลับ