หน้าแรก > ทำไมต้องเงินติดล้อ > 5 มาตรฐานที่แตกต่าง

5 มาตรฐานที่แตกต่าง

สิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราทำ

ที่เงินติดล้อ เราทำทุกอย่างเพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน
ด้วยความเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงบริการทางการเงินที่เป็นธรรมและโปร่งใส คือสิทธิที่ทุกคนพึงได้รับ
เราส่งมอบโอกาสทางการเงิน โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า
เรียบง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่านความจริงใจของพนักงาน

1. ไม่มีเจตนายึดรถ!
2. มีหลักฐานการชำระเงินให้ทุกครั้ง
3. ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
4. กำหนดวันคืนเล่มชัดเจน
5. มอบฟรี!ประกันอุบัติเหตุ

เงินติดล้อ ชีวิตหมุนต่อได้

เจตนารมณ์ของเรา
นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้
ที่มาของโลโก้เงินติดล้อ

เพราะความจริงใจ ทำให้เห็นเจตนาที่ดี

เสียงจากใจของลูกค้า หลากหลายเหตุผลที่ลูกค้ามั่นใจเลือกเงินติดล้อ