• callnumber      088-088-0880 

อย่าสับสน

บริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะทำให้บุคคลใดได้รับความเสียหาย แต่เพื่อเป็นการป้องกันสิทธิและป้องกันส่วนได้เสียของบริษัทฯ และผู้ใช้บริการไม่ให้ต้องได้รับความเสียหายจากการเข้าใจผิด เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ของบริษัทฯ ต่อการแสดงความข้อความโฆษณาดังกล่าว
ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 1 มกราคม 2559
ที่มา : ไทยรัฐ ธันวาคม 2558
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ 1 มกราคม 2559
ที่มา : บ้านเมือง 21 ธันวาคม 2558
ที่มา : Bangkok Post วัน 3 ธันวาคม 2558

ต้องการเงินด่วน

สมัครสินเชื่อออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ง่ายๆ หรือ ต้องการติดต่อด่วนโทรหาเราได้ตลอด  24  ชม.
โทร 088 088 0880